Szpachla Dekarska 1 kg TYTAN

32,90 

    Zalety

do stosowania na wilgotne i suche podłoża
tworzy trwale elastyczne powłoki
można stosować w kontakcie ze styropianem

Brak w magazynie

Brak w magazynie

SKU: 5903518002342 Kategoria:

Elastoplastyczna masa bitumiczno-kauczukowa z dodatkiem włókien syntetycznych, przeznaczona do dekarskich prac wypełniających, wyrównujących i klejących, szczególnie tam, gdzie wymagana jest wysoka elastycznośd i odpornośd na zmienne warunki atmosferyczne.Zastosowanie 

wypełnianie pęknięd, ubytków, złączy i szczelin w pokryciach dachowych
sklejanie warstw papy i przyklejanie papy do betonu
przyklejanie płyt styropianowych do betonu i pokryd bitumicznych
uszczelnianie kominów, rynien i podokienników
uszczelnianie połączeo rynien, koszy i rur spustowych
mocowanie dachówek i obróbek blacharskich
wzajemne łączenie arkuszy papy oraz łączenie z innymi elementami konstrukcyjnymi
wypełnianie bruzd i styków podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowej ścian budynków np. na styku, fundament-ściana, ściana piwnic-ściana parteru

Skład: mieszanina asfaltów, kauczuku syntetycznego, żywic i włókien syntetycznych w rozpuszczalnikach organicznych Kolor: czarny Konsystencja jednorodna masa plastyczna Odporność termiczna: od -50°C do +90°C Temperatura nakładania od +5°C do +35°C Czas obróbki do 2 h Półsuchość: po 6 h Żużycie: 1,1-1,2 kg/m² przy grubości warstwy 1 mm Czyszczenie narzędzi: benzyną lakową lub innym rozcieoczalnikiem organicznym Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury +23°C ±2°C i wilgotności ok. 60%. Niższa temperatura i podwyższona wilgotnośd wydłuża czas schnięcia.SPOSÓB UŻYCIA Przygotowanie podłoża 

Łączone powierzchnie powinny byd czyste, wolne od kurzu, bez smarów i olejów oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliwa.
Na wilgotnych i wysychających powierzchniach utrzymuje się również dobre przyleganie.
Usunąć wszystkie luźne cząsteczki osłabiające przyczepnośd do powierzchni łączonych.
Stare pokrycia papowe i powierzchnie betonowe zagruntowad Abizolem R lub rozcieoczonym Disprobitem lub Disprobit Gruntem.

Aplikacja

Szczeliwa układad za pomocą szpachelki lub wyciskacza, upewniając się, czy jest dostatecznie dociśnięte do powierzchni.
Spoiny wygładzić czystą i gładką szpatułką zamoczonej w wodzie z mydłem lub detergentem.
Nadmiar szpachli i zabrudzenia z rąk i narzędzi usunąd przed utwardzeniem masy.

OGRANICZENIA STOSOWANIA PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE Przechowywad w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu. Można przechowywad w ujemnych temperaturach. Chronid przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przydatnośd do użycia 12 miesięcy od daty produkcji – data ważności na opakowaniu.