Płyn Do Spryskiwaczy Zimowy -20st C 5L

Płyn Do Spryskiwaczy Zimowy -20st C 5L

22-PLYN-DO-SPRYS-ZIM-5L


Na Magazynie: 90 sztuki

22,90 zł

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją:

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

Szczegóły
Płyn Do Spryskiwaczy Zimowy Innova-Therm 5 Litrowy

Opis:

Uniwersalny płyn do mycia szyb i innych powierzchni szklanych. Czyści szybko i skutecznie nie pozostawiając smug, zacieków, plam. Usuwa lód. Nie niszczy lakieru oraz uszczelek gumowych.

Skład:

Składniki niebezpieczne: etanol, <3% wag. metanolu. Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów, ze zmianami. Zawiera mniej niż 5% wag. anoniowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycję zapachową. Termin przydatności do użycia - 36 miesięcy.

Zagrożenia:

H226 Łatwopalna ciecz i pary.

Środki ostrożności:

  • P102 Chronić przed dziećmi,
  • P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy,
  • P303+P361+P353 W przypadku dostania się na skórę (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć cała zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem,
  • P370+p378 W przypadku pożaru: użyć piany gaśniczej, gaśnic proszkowych, CO2, mgły wodnej,
  • P405+P235 Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać w chłodnym miejscu.
  • P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi / regionalnymi/ krajowymi / międzynarodowymi przepisami.
Parametry
Kolorystyka niebieski
Kod Produktu 5902012950180

Akcesoria

4 innych produktów w tej samej kategorii:

Informacja

Nowe produkty

Promocje

Tagi