REKLAMACJE I ZWROTY

Z tytułu gwarancji

Reklamacje towarów ze względu na wady fabryczne można zgłaszać przesyłając wiadomość e-mail na adres reklamacje@czajka24.pl.

W e-mailu należy dołączyć:

  • numer zamówienia
  • numer katalogowy reklamowanego towaru
  • opis wady
  • zdjęcie potwierdzające wadę
  • skan lub zdjęcie protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez kuriera ( gdy uszkodzenie nastąpiło podczas transportu )

Zalecane jest sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Pozwoli to na spisanie protokołu reklamacyjnego w przypadku uszkodzenia, co umożliwi pozytywnie rozpatrzeć ewentualną reklamacje powstałą podczas transportu.

W przypadku wątpliwości i dodatkowych pytań należy pisać na adres e-mail reklamacje@czajka24.pl lub kontaktować się pod numerem telefonu:  (67) 216 45 34.

 

Zwroty (odstąpienie od umowy przez konsumenta)

Konsument (zakup w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową), zgodnie z brzmieniem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ze zm.) może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie.

 

Zwroty prosimy kierować na adres:
P.H.U. Czajka
ul. 27 Stycznia 42
64-980 Trzcianka
z dopiskiem: ZWROT TOWARU

Do przesyłki proszę załączyć formularz zwrotu towaru wysłany razem z przesyłką lub dostępny tutaj. Można również skorzystać z formularza zwrotu dostępnego po zalogowaniu się do swojego konta. Formularz zostanie wygenerowany i będzie dostępny do pobrania po akceptacji przez nas zgłoszenia.

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA

z tytułu rękojmi
dotyczy Umów Sprzedaży zawartych 
od 25 grudnia 2014 roku
ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa


Jak zareklamować produkt?
Pobierz formularz reklamacyjny dostępny tutaj. Następnie wydrukuj go i dokładnie wypełnij.

Wyślij formularz reklamacyjny razem z towarem na adres:

P.H.U. Czajka
ul. 27 Stycznia 42
64-980 Trzcianka
z dopiskiem: REKLAMACJA

Reklamacje możesz kierować również na e-mail reklamacje@czajka24.pl jednakże w przypadku uznania reklamacji z tytułu rękojmi, klent jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres P.H.U. Czajka, ul. 27 Stycznia 42, 64-980 Trzcianka z dopiskiem: REKLAMACJA z załączonym formularzem reklamacyjnym.

W przypadku, gdy produkt zostanie zamontowany i dostarczenie Produktu przez Klienta będzie niemożliwe lub utrudnione, Klient zobowiązaony jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu. W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za zasadną, spełnimy roszczenie reklamacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rękojmi.

Pamiętaj! Przesyłkę dostarcz z potwierdzeniem nadania. Zalecamy korzystać z usług kuriera. Nie wysyłaj przesyłek za pobraniem. Takie przesyłki nie będą przez nas odbierane.