W 2024 roku w Polsce zostanie wprowadzony nowy dodatek osłonowy, który ma na celu wsparcie finansowe milionów obywateli w związku z rosnącymi kosztami energii. Świadczenie to, po roku przerwy, ponownie staje się dostępne dla Polaków, z nowymi zasadami i warunkami.

Czym jest Dodatek Osłonowy? Dodatek osłonowy został wprowadzony po raz pierwszy w 2022 roku. Miał on na celu pomoc w pokryciu wysokich kosztów energii. W 2024 roku, zgodnie z nową ustawą, świadczenie to będzie dostępne od 1 stycznia do 30 czerwca i wyniesie 50% kwoty dodatku z 2022 roku.

Kto Może Skorzystać? Dodatek osłonowy jest dostępny dla gospodarstw domowych, które nie przekraczają określonych limitów dochodowych. W przypadku jednoosobowych gospodarstw limit wynosi 2100 zł miesięcznie, natomiast w gospodarstwach wieloosobowych – 1500 zł na osobę miesięcznie.

Jakie Są Kwoty Dodatku? Dodatek osłonowy po waloryzacji wyniesie w 2024 roku:

  • 228,80 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 343,20 zł dla gospodarstwa dwu- i trzyosobowego;
  • 486,20 zł dla gospodarstwa cztero- i pięcioosobowego;
  • 657,80 zł dla gospodarstwa sześcioosobowego i większego.

Jak Złożyć Wniosek? Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 roku, również online. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało nowy wzór wniosku. Wnioski będą przyjmowane do 30 kwietnia 2024 roku, a wypłaty świadczenia mają nastąpić do końca czerwca tego samego roku.

Finansowanie Świadczenia Na wypłatę dodatku osłonowego w 2024 roku przeznaczono 2 mld 300 mln zł. To znacząca kwota, która ma pomóc wielu gospodarstwom domowym w zmniejszeniu obciążeń finansowych związanych z kosztami energii.

Wniosek o Dodatek Osłonowy – Nowy Wzór Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego zostanie opublikowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, umożliwiając obywatelom składanie wniosków już na początku roku.

Nowy dodatek osłonowy w 2024 roku to ważna zmiana w systemie wsparcia obywateli w Polsce. Dzięki niemu wiele gospodarstw domowych otrzyma finansowe wsparcie w pokryciu kosztów energii, co jest szczególnie istotne w obliczu rosnących cen energii. To świadczenie jest kolejnym krokiem w kierunku zapewnienia lepszej ochrony ekonomicznej polskich gospodarstw domowych.